Vi støtter primært aktiviteter i vår egen kommune.

Barne- og ungdoms aktiviteter har prioritet. Vi forsøker også å bidra til de lag og organisasjoner i vårt nærområde som driver et positivt arbeid som kommer mange til del.

Vi sponser spesielt: