Bildekk og hjuloppheng.

Hjuloppheng skal sørge for at friksjonen mellom bil og vegbane alltid er så stor som mulig. Risikoen for at du skal miste kontrollen over bilen ved kurvekjøring, bremsing, unnamanøvrering og lignende skal være så liten som mulig. Bra friksjon reduserer bremsestrekningen. Kontroller derfor regelmessig dekkenes mønsterdybde og lufttrykk!

Våre mekanikere undersøker dette automatisk på servicer.

Vi leverer dekk og felg til alle typer kjøretøyer.