Prisoversikt

Justert pr. 3. mars 2016
 

Timepriser

Tjenester Pris u/Moms Pris m/Moms
Timepris mekanisk / karosseri 890,- 1.113,-
Lakkering utføres etter avtale.
Verkstedsmateriell: det beregnes 7% av timepris pr. arbeidet time, eksl. mva

Periodisk Kjøretøykontroll (EU-kontroll)

Tjenester Pris u/Moms Pris m/Moms
Kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3500 kg 540,- 675,-
 Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg – 7500 kg  880  1 100,-
Etterkontroll 160,- 200,-
Etterkontroll av reparasjon utført ved vårt verksted 0,- 0,-
Innrapportering til Biltilsynet av etterkontroll 40,- 50,-

Servicearbeide

Tjenester Pris u/Moms Pris m/Moms
SjekkPunkt 20-punkt sjekk 792,- 990,-
Henting / sleping av bil 500,- 625,-
Service på klimaanlegg. 815,- 1.019-
Pris for etterfylling av kuldemedium (R-134A gass) kommer i tillegg.Dette belastes i.h.t. bilfabrikkens spesifikasjoner.
Innvendig kupèrens 650,- 813,-
Justering av hovedlys. 200,- 250,-
Elektronisk diagnosetest 440,- 550,-
Tilstandsrapport 1 100,- 1 375,-
Taksering av skade 400,- 500,-

Hjul / Dekk / Forstilling.

Tjenester Pris u/Moms Pris m/Moms
Hjulskift – personbil og liten varebil 300,- 375,-
Hjulskift – SUV og stor varebil 440,- 550,-
Hjulskift – Bobil og minibuss 750,- 938,-
Omlegging/montering av medbrakte dekk prises etter aktuell tidsbruk
Hjul av / på bil i.f.m. avbalansering (stk.) 75,- 94,-
Balansering – pr. hjul. stål-felg 50,- 63,-
Balansering – pr. hjul. alu-felg 80,- 100,-
Hjulstillingskontroll m/målebrev 1 136,- 1 420,-

Vask og bilpleie

Tjenester Pris u/Moms Pris m/Moms
Vask m/såpe 80,- 100,-
Bilpleie kan utføres – pris avtales på forhånd.
Deponering av spesialavfall
Deponering av dekk på felg 24,- 30,-
Pålagt kildesortering 62,- 78,-

For service/vedlikehold og reperasjoner spør om pris for dinbil.

Vi formidler techtylering, lakkering og ruteskift.

Faktureringstillegg kr.65,-